• Ponorné kalové čerpadlá

Range 70 => 155 kW

Vhodné pre:
  • Odpadová voda - komerčné budovy
  • Ochrana pred záplavami
  • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie
  • Úprava odpadovej vody
  • Čerpanie odpadovej vody

Čerpadlá S sú radom kalových čerpadiel špeciálne navrhnutých na čerpanie splaškových a odpadových vôd v širokej škále komunálnych a priemyselných aplikácií.

Max. prietok
1070 l/s
Max. dopravná výška
103 m
Teplota kvapaliny
0 .. 50 °C