Hladinové snímače

Vhodné pre:

Skupinový program ponorných snímačov na hydrostatické meranie hladiny.

Teplota kvapaliny
0 .. 80 °C