Plavákové spínače

Plavákové spínače na kontrolu/monitorovanie hladiny v nádržiach, čerpacích staniciach alebo podobných aplikáciách.

Teplota kvapaliny
0 .. 100 °C