SM 113

Modul snímača SM113 určený na prepojenie so snímačmi čerpadla a komunikáciu prostredníctvom elektrického vedenia s IO 113 s komunikáciou.