• Prečerpávacie stanice

Sololift2

Vhodné pre:
  • Odpadová voda - komerčné budovy
  • Odpadové vody - domácnosti
  • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie

Grundfos SOLOLIFT2 sú malé, kompaktné, automatické prečerpávacie stanice s integrovanými výkonnými rezacími systémami. Vhodné na čerpanie odpadovej vody s pevnými časticami zo súkromných obydlí. Jednotka je navrhnutá podľa EN 12050-3.

Max. prietok
3 l/s
Max. dopravná výška
9 m