SQE-NE, model B

Vhodné pre:
  • Získavanie podzemnej vody

Ponorné čerpadlo s rovnakými vlastnosťami ako SQE, ale skonštruované z vysoko chemicky odolných materiálov pre aplikácie v agresívnom alebo neštandardnom prostredí

Max. prietok
8 m³/h
Max. dopravná výška
85 m