Tepelné skenovanie

Vhodné pre:
 • Chladenie v komerčných budovách
 • Protipožiarna ochrana - komerčné budovy
 • Vykurovanie v komerčných budovách
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Dezinfekcia vody pre komerčné budovy
 • Odpadová voda - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Úprava pitnej vody
 • Ochrana pred záplavami
 • Zavlažovanie
 • Priemyselné chladenie
 • Odsoľovanie
 • Priemyselné vykurovanie
 • Obrábacie stroje
 • Priemyselná dodávka vody
 • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie
 • Získavanie podzemnej vody
 • Riešenie solárnych systémov
 • Čerpanie povrchovej vody
 • Mestská dodávka vody
 • Distribúcia vody
 • Úprava odpadovej vody
 • Čerpanie odpadovej vody

Tepelné skenovanie Grundfos Vám pomôže odhaliť nebezpečenstvo na ovládacom paneli a tým predísť nehodám a vyhnúť sa prestojom.

Tento produkt nie je určený na náš trh