• Jednostupňové čerpadlá v prevedení in-line

TP, TPE

Vhodné pre:
 • Chladenie v komerčných budovách
 • Vykurovanie v komerčných budovách
 • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Priemyselné chladenie
 • Odsoľovanie
 • Priemyselné vykurovanie
 • Distribúcia vody

Jednostupňové, in-line odstredivé čerpadlá s mechanickou upchávkou. Čerpadlo a motor tvoria dve samostatné jednotky

Max. prietok
4369 m³/h
Max. dopravná výška
139 m
Teplota kvapaliny
-40 .. 150 °C
p max
25 bar