• Jednostupňové čerpadlá v prevedení in-line

TP

Vhodné pre:
 • Chladenie v komerčných budovách
 • Vykurovanie v komerčných budovách
 • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Priemyselné chladenie
 • Odsoľovanie
 • Priemyselné vykurovanie
 • Distribúcia vody

Jednostupňové in-line čerpadlá

Max. prietok
4374 m³/h
Max. dopravná výška
139 m
Teplota kvapaliny
-40 .. 150 °C
p max
25 bar