• Jednostupňové čerpadlá v prevedení in-line

TPD

Vhodné pre:
 • Chladenie v komerčných budovách
 • Vykurovanie v komerčných budovách
 • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Priemyselné chladenie
 • Priemyselné vykurovanie
 • Odsoľovanie
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Distribúcia vody

Dvojité jednostupňové in-line čerpadlá

Max. prietok
363 m³/h
Max. dopravná výška
92 m
Teplota kvapaliny
-25 .. 140 °C
p max
16 bar