UNO-/DUOLIFT Prečerpávacie stanice

Unolift a Duolift sú sústavy s jedným alebo dvoma čerpadlami vhodné na zber a čerpanie odpadovej vody zo suterénov a pivníc, odkiaľ nemôže byť odvedená priamo do kanalizácie prirodzeným samospádom.

Max. prietok
29 m³/h
Max. dopravná výška
18 m
Teplota kvapaliny
0 .. 40 °C