• Obehové čerpadlá

UP, UPS Series 100, North America

Vhodné pre:
  • Vykurovanie v komerčných budovách
  • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
  • Cirkulácia teplej vody v domácnostiach
  • Vykurovanie v domácnostiach

Elektronicky neregulované obehové čerpadlá pre obytné budovy s konštantnými otáčkami.

Tento produkt nie je určený na náš trh