• Obehové čerpadlá

UP, UPS (N)

Vhodné pre:
  • Vykurovanie v komerčných budovách
  • Cirkulácia teplej vody v domácnostiach

Cirkulačné čerpadlá pre cirkuláciu teplej (úžitkovej) vody

Max. prietok
14 m³/h
Max. dopravná výška
10 m
Teplota kvapaliny
0 .. 110 °C
p max
10 bar