• Obehové čerpadlá

UPS

Vhodné pre:
  • Chladenie v komerčných budovách
  • Vykurovanie v komerčných budovách
  • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
  • Diaľkové chladenie
  • Diaľkové vykurovanie
  • Vykurovanie v domácnostiach
  • Priemyselné vykurovanie

Obehové čerpadlá

Tento produkt nie je určený na náš trh