• Obehové čerpadlá

UPS (B)

Vhodné pre:
  • Klimatizácia pre komerčné budovy
  • Komerčné vykurovanie
  • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
  • Diaľkové chladenie
  • Diaľkové vykurovanie
  • Vykurovanie v domácnostiach
  • Chladenie
  • Priemyselné kotlové systémy
  • Priemyselné vykurovanie

Cirkulačné čerpadlá pre cirkuláciu teplej (úžitkovej) vody

Max. prietok
69 m³/h
Max. dopravná výška
14 m
Teplota kvapaliny
-10 .. 120 °C
p max
10 bar