น้ำบาดาลใช้การเกษตร

ฟาร์มและธุรกิจอื่น ๆ ที่มีการใช้งานด้านการชลประทานต้องการ ความคุ้มค่า น่าเชื่อถือ และโซลูชั่นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานระบบปั๊มซับเมิร์สสำหรับการติดตั้งที่ดี

ขนาดการใช้งาน