น้ำผิวดินใช้เพื่อการเกษตร

เมื่อใช้ปริมาณน้ำในแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือน้ำทะเล เพื่อการชลประทานและการเกษตร การใช้งานต้องคุ้มค่า เชื่อถือได้ และโซลูชั่นการสูบน้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่อขนส่งน้ำจากแหล่งที่มา

ขนาดการใช้งาน