การป้องกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์

เพื่อปกป้องคนและทรัพย์สินจากอัคคีภัยในอาคารสูง ทางกรุนฟอสด์มีระบบปั๊มดับเพลิง ปั๊มสำหรับระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง และปั๊มดับเพลิงที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับการทำงาน

ขนาดการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม