ระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในอาคารสูง

การใช้ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อนที่ให้อุณหภูมิคงที่ คุณจะได้ประสิทธิภาพการหมุนเวียนน้ำร้อนอย่างต่อเนื่องในอาคาร ด้วยน้ำร้อนที่ให้อุณหภูมิที่เหมาะสมทุกจุดการใช้งาน

ขนาดการใช้งาน