พลังงานแบบรวมศูนย์ (District energy)

ระบบพลังงานท้องถิ่นจะส่งน้ำร้อนหรือน้ำเย็นจากโรงงานผลิตไปยังผู้บริโภคผ่านเครือข่ายระบบท่อปิด

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม