การทำความเย็น

การใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการขึ้นรูปและระบบความร้อนต้องพึ่งพาการถ่ายโอนความร้อนประสิทธิภาพสูง ทางกรุนด์ฟอสมีปั๊มและระบบที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการระบายความร้อนและอุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับ OEM