การจ่ายน้ำให้ชุมชน

ระบบน้ำชุมชนที่เชื่อถือได้ ยั่งยืน และมีความเสี่ยงต่ำจากแหล่งน้ำไปสู่ก๊อกน้ำ รวมถึงระบบจัดการน้ำและระบบเก็บเงินรายได้ สำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชนบทในประเทศกำลังพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม