การจ่าย/ส่งน้ำ

การลดการรั่วของน้ำและการตัดค่าพลังงานและค่าบำรุงรักษาโดยใช้ระบบปั๊มประสิทธิภาพสูงและการจัดการแรงดันอัจฉริยะ ทำใหคุณอุ่นใจได้ว่าระบบจ่ายน้ำจะสามารถส่งมอบแรงดันน้ำที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภค

ขนาดการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม