ปั๊มจ่ายสารเคมีแบบดิจิตอล

ปั๊มจ่ายสารเคมีอัจฉริยะเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจ่ายสารเคมีที่มีความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีน้อย ซึ่งทำให้มีระดับความเที่ยงตรงสูง ปั๊มจ่ายเคมีแบบดิจิทัลไม่เพียงช่วยลดของเสียทางเคมีเท่าน้ัน แต่ยังช่วยลดค่าไฟฟ้าด้วย

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม