ระบบจ่ายสารเคมี

ระบบปั๊มจ่ายสารเคมีที่ครบวงจรสำหรับปริมาณมากและปริมาณน้อย พร้อมกับการรวมตะกอน การฆ่าเชื้อ และการปรับค่า pH กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจ่ายสารเคมีของกรุนด์ฟอสได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อให้สามารถจ่ายชุดสารเคมีท้ังหมด โดยไม่ลดทอนคุณภาพและความน่าเชื่อถือสำหรับคุณลักษณะเฉพาะของปั๊มจ่ายสารเคมีแต่ละตัว

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม