ปั๊มหลายใบพัดแบบ Inline

ปั๊มหลายใบพัดแบบ In-line ถูกใช้ในระบบการติดตั้งซึ่งต้องการค่าระดับแรงดันน้ำที่สูง โดยจะมีใบพัดหลายชุดต่ออนุกรมกัน และทางเข้าและทางออกอยู่ในระดับเดียวกัน ปั๊มหลายใบพัดแบบ In-line ถูกใช้สำหรับการจ่ายน้ำ การบำบัดน้ำ และโซลูชั่นทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงของเหลวที่เป็นอันตราย

ขนาดหมวดหมู่

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม