กำหนดค่าโซลูชันของคุณ

ปรับแต่งและกำหนดค่าโซลูชันของคุณโดยปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ตามความต้องการเฉพาะของคุณ ตัวกำหนดค่าถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยมีค่าบางส่วนจากการเลือกก่อนหน้าของคุณ เพื่อให้คุณได้ป้อนข้อมูลได้ตามต้องการ ค่าอินพุตทั้งหมดจึงไม่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า

ป้อนข้อมูลในแท็บทั้งหมดจากซ้ายไปขวาและบนลงล่างโดยเริ่มจากแท็บแรกและป้อนในแท็บต่อไป