Adaptors (hose-hose or hose-pipe)

ตัวแปลงข้อต่อ สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสายยาง หรือสายยางและท่อ

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย