Insulation kits

ลูกถ้วย (Insulating Shell) ได้รับการออกแบบสำหรับปั๊มแต่ละประเภท ลูกถ้วยนั้นแนบมาพร้อมกับตัวปั๊มและง่ายต่อการติดตั้งรอบตัวปั๊ม ซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งปั๊มแบบสเตนเลสสตีลและปั๊มเหล็กหล่อ