AMG

กลุ่มเครื่องผสมขับเคลื่อนด้วยเฟืองขนาดใหญ่แนวนอนของ Grundfos รุ่น AMG ออกแบบสำหรับการผสม เช่น การทำให้เป็นเนื้อเดียวกันและการแขวนลอยของของเหลวมีความหนืดต่ำ/ปานกลาง ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 0.75-18.5 kW

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย