SMD

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องผสมขับเคลื่อนโดยตรงแนวนอนของ Grundfos รุ่น SMD ออกแบบสำหรับการผสม เช่น การทำให้เป็นเนื้อเดียวกันและการแขวนลอยของเหลวที่มีความหนืดต่ำ/ปานกลาง ติดตั้งกับมอเตอร์ขนาด 0.9-3.5 kW

อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C