ALPHA

ALPHA เป็นเครื่องสูบน้ำแบบปรับความเร็วได้ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการออกแบบสำหรับระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศและระบบน้ำร้อนภายในบ้าน ปั๊มนั้นมีความเรียบง่าย ง่ายและรวดเร็วต่อการติดตั้งและใช้งาน

การไหลสูงสุด
4 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 110 °C
p สูงสุด
10 bar
เฮดสูงสุด
8 m