• ปั๊มน้ำหมุนเวียน

ALPHA1 26-99, North America

เหมาะสำหรับ :
  • การทำความร้อนเชิงพาณิชย์
  • ระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในอาคารสูง
  • การหมุนเวียนน้ำร้อนภายในบ้าน
  • การทำความร้อนภายในบ้าน
  • การทำความร้อนแบบรวมศูนย์
  • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม

The Grundfos ALPHA1 26-99 is a medium sized, high-efficiency ECM variable speed circulator designed for a wide variety of heating and cooling applications.Featuring a 0-10V analog input for speed control and an alarm output signal.

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย