• ปั๊มน้ำหมุนเวียน

ALPHA SOLAR

เหมาะสำหรับ :
  • การทำความร้อนเชิงพาณิชย์
  • ระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในอาคารสูง
  • การหมุนเวียนน้ำร้อนภายในบ้าน
  • การทำความร้อนภายในบ้าน
  • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำ Grundfos ALPHA SOLAR เป็นปั๊มหมุนเวียนประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบให้ติดตั้งร่วมกับระบบทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ทุกชนิด

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย