ALPHA SOLAR

ปั๊มน้ำ Grundfos ALPHA SOLAR เป็นปั๊มหมุนเวียนประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบให้ติดตั้งร่วมกับระบบทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ทุกชนิด

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย