• ปั๊มน้ำหมุนเวียน

ALPHA1

เหมาะสำหรับ :
  • การทำความร้อนเชิงพาณิชย์
  • ระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในอาคารสูง
  • การหมุนเวียนน้ำร้อนภายในบ้าน
  • การทำความร้อนภายในบ้าน
  • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม

Grundfos ALPHA1 เป็นปั๊มหมุนเวียนประสิทธิภาพสูง ออกแบบสำหรับระบบทำความร้อน เหมาะสำหรับใช้งานตามความต้องการขั้นพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย