ALPHA1

Grundfos ALPHA1 เป็นปั๊มหมุนเวียนประสิทธิภาพสูง ออกแบบสำหรับระบบทำความร้อน เหมาะสำหรับใช้งานตามความต้องการขั้นพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย