ALPHA2

ALPHA2 เป็นเครื่องสูบน้ำระบบหมุนเวียนที่ออกแบบมาสำหรับระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ AUTOADAPT จะทำการปรับปั๊มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของระบบเพื่อให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานมีการใช้พลังงานต่ำและมีการทดสอบการทำงานได้ง่าย

การไหลสูงสุด
3 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 110 °C
p สูงสุด
10 bar
เฮดสูงสุด
6 m