• ปั๊มน้ำหมุนเวียน

ALPHA2

เหมาะสำหรับ :
  • การทำความร้อนเชิงพาณิชย์
  • ระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในอาคารสูง
  • การหมุนเวียนน้ำร้อนภายในบ้าน
  • การทำความร้อนภายในบ้าน
  • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม

Grundfos ALPHA2 เป็นปั๊มหมุนเวียนประสิทธิภาพสูง ออกแบบสำหรับระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำมีคุณสมบัติพิเศษ AUTOADAPT ซึ่งจะปรับตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติให้ตรงกับความต้องการของระบบเพื่อความสบายที่สุดและสิ้นเปลืองพลังงานต่ำสุด รวมทั้งการติดตั้งและใช้งานระบบที่ง่าย

การไหลสูงสุด
3 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 110 °C
p สูงสุด
10 bar
เฮดสูงสุด
6 m