ALPHA2 N

ALPHA2 N เป็นเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนที่ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีลสำหรับระบบน้ำร้อนภายในบ้าน AUTOADAPT จะทำการปรับปั๊มอย่างต่อเนื่องตามความต้องการเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดและประหยัดพลังงาน

การไหลสูงสุด
3 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 110 °C
p สูงสุด
10 bar
เฮดสูงสุด
6 m