AP

ปั๊มน้ำ AP ได้รับการออกแบบสำหรับการสูบน้ำเสีย น้ำที่มีกากตะกอน น้ำใต้ดิน หรือน้ำโสโครก APG ได้รับการติดตั้งระบบใบตัดสำหรับการตัดบดของแข็งให้เป็นชิ้นเล็กๆ

การไหลสูงสุด
19 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
p สูงสุด
6 bar
เฮดสูงสุด
68 m