AP40

ปั๊มน้ำ Grundfos AP40 มาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด 0.7 kW, 1 และ 3 เฟส ซึ่งถูกใช้สำหรับการสูบระบายน้ำหรือน้ำเสีย เนื่องจากระยะห่างตามแนวทรงกลม 30 มม. ทำให้ปั๊มน้ำรุ่นนี้เหมาะสำหรับการสูบถ่ายของเหลวที่มีของแข็งขนาดใหญ่ เช่น เส้นใยและสิ่งทอ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย