• ปั๊มแบบหุ้มปิด

BM hp

โมดูลเพิ่มแรงดันน้ำ

การไหลสูงสุด
60 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
เฮดสูงสุด
53 m