• ปั๊มแบบหุ้มปิด

BM 6"

เหมาะสำหรับ :
  • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
  • การกรอง
  • การบำบัดน้ำดื่ม
  • การนำน้ำดิบเข้ามา

โมดูลเพิ่มแรงดันน้ำ

การไหลสูงสุด
60 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
เฮดสูงสุด
357 m