• ปั๊มแบบหุ้มปิด

BM 6"

โมดูลเพิ่มแรงดันน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ (MEI)
การไหลสูงสุด
60 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
เฮดสูงสุด
357 m