• ปั๊มแบบหุ้มปิด

BM 8"

เหมาะสำหรับ :
  • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
  • การกรอง
  • การบำบัดน้ำดื่ม
  • การนำน้ำดิบเข้ามา

โมดูลเพิ่มแรงดันน้ำ

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย