• ปั๊มน้ำแบบ Horizontal multistage

BMS hs AC

ปั๊มแรงดันสูงสำหรับการใช้งานรีเวอร์สออสโมซิสและการกรอง ขับเคลื่อนโดยอะซิงโครนัสมอเตอร์

การไหลสูงสุด
145 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
เฮดสูงสุด
1053 m