• ปั๊มน้ำแบบ Horizontal multistage

BMS hs PM

เหมาะสำหรับ :
  • การบำบัดน้ำดื่ม
  • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
  • การสูบน้ำและจ่ายน้ำด้านอุตสาหกรรม

ปั๊มแรงดันสูงสำหรับการใช้งานรีเวอร์สออสโมซิสและการกรอง ขับโดยมอเตอร์แม่เหล็กถาวรและรวม VFD

การไหลสูงสุด
145 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 40 °C
เฮดสูงสุด
1051 m