COMFORT AUTOADAPT

COMFORT AUTOADAPT คือปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานที่ได้รับการออกแบบสำหรับบ้านที่มีหนึ่งถึงสองครอบครัว ด้วยการปรับให้เข้ากับรูปแบบการใช้งาน ปั๊มทั้งสองตัวนี้จะให้ความสบายสูงสุดและการประหยัดพลังงาน

การไหลสูงสุด
0.50 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 95 °C
p สูงสุด
10 bar
เฮดสูงสุด
1 m