COMFORT DIGITAL TIMER

COMFORT DIGITAL TIMER เป็นปั๊มระบบหมุนเวียนน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงานที่ได้รับการออกแบบสำหรับบ้านที่มีหนึ่งถึงสองครอบครัว ปั๊มน้ำรุ่นนี้มีการควบคุมเพิ่มเติมผ่านฟังก์ชันตัวจับเวลา ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสบาย

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย