Control DC

Grundfos Control DC เป็นระบบควบคุมที่ออกแบบสำหรับการติดตั้งในระบบขนถ่ายน้ำเสียในชุมชน อาคารพาณิชย์หรือสถานีสูบน้ำแบบโครงข่ายที่มีปั๊มน้ำเสียได้สูงสุดถึง 6 ตัว ตัวควบคุมขั้นสูงและการสื่อสารข้อมูลยังสามารถใช้งานได้ร่วมกับ Grundfos Control DC

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม