Control DDD

Demand Driven Distribution เป็นระบบที่ยกระดับความสามารถในการจ่ายน้ำที่มีการวัดค่าจุดวิกฤติและการปรับเปลี่ยนการไหลแบบขั้นสูง ควบคุมปั๊มน้ำได้สูงสุด 6 ตัว

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย