Control MPC-S

ชุดควบคุมปั๊มน้ำ ออกแบบสำหรับควบคุมและมอนิเตอร์ปั๊มน้ำที่ต่อขนานกันได้สูงสุด 6 ตัว ระบบ S: ปั๊มน้ำความเร็วคงที่ทุกตัว ควบคุมด้วยการเปิด/ปิด

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย