MP 204

เหมาะสำหรับ :
 • CIP/SIP
 • การทำความเย็น
 • การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
 • การทำเหมืองละลายแร่
 • การล้างและการทำควาสะอาด
 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • ระบบหม้อต้มไอน้ำด้านอุตสาหกรรม
 • การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม
 • การจ่ายน้ำด้านอุตสาหกรรม
 • การบำบัดน้ำด้านอุตสาหกรรม
 • น้ำเสียด้านอุตสาหกรรม
 • การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
 • การบำบัดน้ำดื่ม
 • การนำน้ำบนดินเข้ามา
 • การจ่าย/ส่งน้ำ
 • การควบคุมน้ำท่วม
 • การบำบัดน้ำเสีย
 • การขนถ่ายน้ำเสีย

MP 204 เป็นอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ ที่ช่วยป้องกันมอเตอร์โดยการวัดค่ากระแสไฟฟ้ามอเตอร์ และเป็นการวัดค่าแบบ true RMS, MP 204 จะตัดหน้าคอนแท็คหาก ตัวอย่างเช่น กระแสไฟฟ้าเกินค่าที่ตั้งไว้ สามารถนำมาใช้เป็นแบบแยกต่างหาก (stand-alone) หรือใช้ร่วมกันในระบบ ตัวอย่างเช่น Control DC

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม